Dzień Jeża – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych