DZIEŃ SPORTU I ZDROWIA – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych