Góra piachu nie mogła czekać! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Góra piachu nie mogła czekać!

Uczniowie II klasy kierunku technik weterynarii wzięli sprawy w swoje ręce i zrywali darń, by narzucić i rozgrabić piach (dziękujemy jeszcze raz firmie Walbet!). Jest to początek prac związanych z przygotowaniem poletka dla roślin napiaskowych, przystosowanych do życia w pełnych nasłonecznieniu i deficycie wody.

Z chęcią „zaopiekujemy się” niepotrzebnymi otoczakami wszelkiej wielkości do konstrukcji murawy i dalszej części ogrodu/kolekcji roślin.

Zdjęcie