Informacja o wynikach naboru partnera – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych