INFORMACJA O WYNIKACH NABORU PARTNERA DO PROJEKTU – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU PARTNERA DO PROJEKTU

Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie informuje, iż dnia 25 marca 2019 r. zakończono postępowanie ofertowe dotyczące wspólnego przygotowania i realizacji projektu finansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; VIII Osi Priorytetowej: Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; Podziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.
W wyniku ww. postępowania wytypowano partnera. Projekt realizowany będzie wspólnie z Fundacją „Partnerzy dla Samorządu”, ul. Grottgera 16/2, 60-758 Poznań.