Kierunki kształcenia w ZSPT – CKU, a zarazem oferta dla absolwentów Szkół Podstawowych oraz dla dorosłych. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych