Klawiaturowe Wyzwanie XI edycji – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych