Kółko plastyczne – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych