Konferencja „Od śrubokręta do estetyki, czyli sztuka i wzornictwo w szkołach branżowych” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Konferencja „Od śrubokręta do estetyki, czyli sztuka i wzornictwo w szkołach branżowych”

27 maja odbyła się konferencja pt.”Od śrubokręta do estetyki, czyli sztuka i wzornictwo w szkołach branżowych”. W konferencji organizowanej przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu, wśród prelegentów swoje wystąpienie w tym wydarzeniu miała pani Beata Klupś z prezentacją pt. Moja pasja a wrażliwość uczniów na piękno sztuki podczas zajęć Kółka plastycznego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych CKU w Bojanowie.
Podczas konferencji były poruszane tematy związane z kształtowaniem twórczej wyobraźni, wrażliwości uczniów na piękno, kunsztem wykonania i estetyką.