Konkurs dla maturzystów! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Konkurs dla maturzystów!

Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zaprasza do wzięcia udziału w siódmej edycji Konkursu Wiedzy o Gospodarce Przestrzennej Zaplanuj swoją przestrzeń. Celem głównym konkursu jest wyłonienie uczniów klas maturalnych zainteresowanych zagadnieniami planowania przestrzennego i nauk przyrodniczych, chcących poszerzać swoje kompetencje w tym zakresie.   Laureaci konkursu zostaną przyjęci na studia inżynierskie I stopnia na kierunek Gospodarka Przestrzenna prowadzony na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej z pominięciem procedury kwalifikacyjnej w roku akademickim 2022/2023. Pierwszy etap Konkursu obywa się drogą internetową  do 28.02. i polega na zarejestrowaniu się w systemie informatycznym obsługującym Konkurs, gdzie udostępnione zostaną dla uczniów zadania w formie pytań testowych. Uczniowie rozwiązują zadania samodzielnie w domu.

Zachęcamy do wzięcia udziału! Szczegółowe informacje dostępne u p. Karoliny Rychlik