Konkurs literacko-przyrodniczy „Wpływ Humboldta na życie i twórczość Goethego” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Konkurs literacko-przyrodniczy „Wpływ Humboldta na życie i twórczość Goethego”

Szanowni Uczniowie ZSPT!

Ogłaszamy konkurs literacko-przyrodniczy „Wpływ Humboldta na życie i twórczość Goethego”.

Alexander von Humboldt był wybitnym przyrodnikiem, zdecydowanie wyprzedzającym swe czasy. Nie ma innego przyrodnika, od którego nazwiska wywodzi się tak wiele nazw geograficznych i nie tylko. Nazywany przeddarwinowym darwinistą, człowiek instytucja, który „malował słowem”. Kwiecisty i bujny język, jakiego używał w swych książkach przykuwał czytelników na całym świecie w czasach bez Internetu, czyli w XIX wieku. Niewątpliwie wpływ na bogaty język i wyobraźnię Humboldta miały jego liczne znajomości i niezliczone dyskusje, które prowadził za życia. W tym tak szczególna jak przyjaźń z Johannem Wolfgangiem von Goethem, nazywanym najwybitniejszym niemieckim poetą. I w drugą stronę – Goethe znany jest przede wszystkim jako poeta, romantyk, ale był to również zamiłowany przyrodnik. Razem z Alexandrem mieli na siebie potężny wpływ.

Konkurs, jaki kierujemy do Uczniów ZSPT polega właśnie na „malowaniu słowem”, a zatem na napisaniu własnego utworu lirycznego (100-200 słów) lub krótkiego opowiadania (400-600 słów), którego bohaterem jest postać z dzieł Goethego. Losy bohatera mogą być zupełnie zmyślone, ważne jednak, aby treść pracy była nasycona bogatymi opisami przyrody, niezależnie czy tej dzikiej, wiejskiej czy miejskiej.

Termin trwania i wysyłania prac: 20.10.2020 – 20.11.2020 r.

Autorzy zaświadczają, że są faktycznymi autorami nadesłanych prac. Próby oszustwa i plagiatu są absolutnie zabronione.

Spośród wysłanych prac zostaną wyłonione trzy najlepsze, za które czekają następujące nagrody:

1. miejsce: ocena cel. (waga 3) z biologii i j. polskiego.
2. miejsce: ocena bdb (waga 3) z biologii i j. polskiego.
3. miejsce: ocena bdb (waga 2) z biologii i j. polskiego.

Za udział w konkursie, niezależnie od miejsca, przewidziane są dodatnie punkty z zachowania.

Prace można nadsyłać do pani Lucyny Kotlarczyk-Zioło lub pana Sebastiana Pilichowskiego, najlepiej drogą mailową. Pani Lucyna służy wsparciem z zakresu twórczości Goethego, pan Sebastian z zakresu działalności przyrodniczej Humboldta.

Zachęcamy gorąco Uczniów do udziału!

Plakat