KONKURS „Technology and society” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych