Ksiądz Paweł Czwojdrak i jego chórek anielski zaprasza! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych