„Kultura bezpieczeństwa” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

„Kultura bezpieczeństwa”

Dnia 29.11.2022 r. w Poznaniu odbyło się podsumowanie programu edukacyjnego dla szkół ponadpodstawowych pod nazwą „Kultura bezpieczeństwa”, którego organizatorem była Państwowa Inspekcja Pracy, nasza szkoła jako jedyna z powiatu, brała w nim udział.
Na spotkaniu podsumowano działalność szkół w roku 2021/2022 oraz wręczono podziękowanie za udział w programie ZSPT CKU w Bojanowie. Ponadto świadectwo uczestnictwa w tym edukacyjnym przedsięwzięciu PIP otrzymał nauczyciel prowadzący zajęcia i nadzorujący jego realizację, pan Bonifacy Skrzypczak.