Lekcja biologii – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Lekcja biologii

W październiku na lekcji biologii, uczniowie klas: ITI i 3TI przeprowadzili doświadczenie, którego celem było potwierdzenie postawionej wcześniej hipotezy.
A mianowicie chodziło o zbadanie wpływu minerałów na rozwój roślin.
Wniosek był potwierdzający, tzn. zasilanie rzeżuchy wodą mineralną spowodowało szybszy jej wzrost aniżeli podlewanie wodą destylowaną.