Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

„A nade wszystko szanuj mowę swą ojczystą.
Nie znać języka swego – hańbą oczywistą”
F. K. Dmochowski
Dzień Języka Ojczystego to międzynarodowe święto obchodzone 21 lutego.
Zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Święto to przypomina o różnorodności językowej, a także o tym, iż język to narzędzie rozwoju dziedzictwa kulturowego ludzi.
Również nasza szkoła włączyła się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Uczniowie z klasy 3 AB obejrzeli prezentację multimedialną na temat tego, czym jest język ojczysty, dlaczego należy używać go w sposób poprawny oraz jak można wzbogacić swoje słownictwo. Następnie z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w zabawie – „łamaniec językowy”, która dostarczyła dużo śmiechu i zabawy.
Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego upłynęły w naszej szkole w bardzo miłej i radosnej atmosferze.
Dziękujemy uczniom za włączenie się do obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Dobrze poradziliście sobie z zabawą –„łamaniec języka”.