Narodowe Święto Niepodległości – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych