Niezwykły gość – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Niezwykły gość

Też chcę się uczyć w Bojanowie!
Na lekcje w budynku B zgłosiła się niezwykła uczennica. Niestety, nie było jej na liście i trzeba było ją złapać i wyprosić. Odleciała cała i zdrowa. Zapraszamy do szkoły z dokumentami. Może na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy?