Obcowanie z przyrodą – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Obcowanie z przyrodą

Wyjście poza mury pozwala na obcowanie z przyrodą, nawet jeśli to jedynie ta pospolicie nam towarzysząca. Właściwie prowadzone prace ogrodowe służą również poszanowaniu życia innych organizmów. Z kolei wykonywanie tych prac pozwala na poznawanie bioróżnorodności.

Podczas zrywania darni na łąkę kserotermiczną uczniowie II TW odkładali na bok lub chowali nieopodal w glebie rozmaite glebowe bezkręgowce, część pędraków postanowiliśmy jednak hodować w warunkach sztucznych, by upewnić się co do gatunku chrząszcza oraz przyjrzeć się cyklowi rozwojowemu.

Zdjęcie