Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W październiku, w naszej szkole odbyła się Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiada w znaczeniu ogólnym, to forma konkursu przeznaczonego dla ludzi wyróżniających się określonymi umiejętnościami, sprawnościami lub wiedzą.
Uczniowie klas technikum rolniczego i weterynaryjnego mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę w teście teoretycznym oraz umiejętności- rozwiązując zadania praktyczne. OWiUR pozytywnie motywuje do dodatkowego wysiłku i pracy nad doskonaleniem samego siebie. W pracy rolnika i weterynarza bardzo istotnym czynnikiem jest samokształcenie.
Do kolejnego etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie.
Jan Saladra uczeń IV klasy technikum rolniczego, blok produkcja zwierzęca,
Mikołaj Nadolny uczeń IV klasy technikum rolniczego, blok produkcja zwierzęca,
Artur Świerczyński uczeń IV klasy technikum rolniczego, blok produkcja roślinna,
Maciej Nowakowski uczeń IV klasy technikum rolniczego, blok produkcja roślinna,
Kacper Malski uczeń IV klasy technikum weterynaryjnego, blok produkcja zwierzęca.
Życzymy powodzenia w kolejnych etapach zmagań konkursowych.