Piosenka dla Was – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych