Pomagajmy zwierzakom – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych