Próbna ewakuacja – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Próbna ewakuacja

Dnia 11.10.2022 r. na terenie szkoły odbyła się próbna ewakuacja młodzieży, pracowników niepedagogicznych oraz obsługi.
Wszyscy sprawnie opuścili budynek i dotarli na miejsce zbiórki przeznaczone do ewakuacji.