PROJEKT 2019-1-PL01-KA102-062732 – PRAKTYKI ZAGRANICZNE – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

PROJEKT 2019-1-PL01-KA102-062732 – PRAKTYKI ZAGRANICZNE

12-osoba grupa uczniów Technikum Rolniczego, Informatycznego i Weterynaryjnego wraz z opiekunem wyleciała 30 sierpnia na praktyki zawodowe do Hiszpanii. Młodzież po przylocie została zakwaterowana w hostelu w samym centrum miasta. W kolejnych kroku czeka ich spotkanie z pracodawcami oraz zwiedzanie pięknej i słonecznej Saragossy.

Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Europejskie praktyki szansą na rozwój uczniów szkoły w Bojanowie”, zwanego dalej projektem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.