,, PRZYRODA NAS OTACZA ”- zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

,, PRZYRODA NAS OTACZA ”- zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym.

Jest to konkurs o charakterze biologiczno-rolniczym, którego celem jest rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE:
1. Konkurs jest organizowany pod tytułem: ,,Przyroda nas otacza”.
2. Przedmiotem konkursu są własnoręcznie wykonane fotografie, na których można dostrzec piękno przyrody. Oddane prace konkursowe nie mogły brać wcześniej udziału w innych konkursach.
3. Organizatorem konkursu jest Beata Klupś, nauczyciel ZSP-T CKU w Bojanowie.
4. Zgłoszenie prac na konkurs oznacza akceptację warunków zawartych
w regulaminie konkursu.
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. Uczestnikiem konkursu („uczestnik”) może być uczeń ZSP-T CKU w Bojanowie.
2. Prace konkursowe/zdjęcia mogą mieć dowolną wielkość.
3. Każdy uczestnik może przynieść do 3 wywołanych fotografii.
4. Każdy uczestnik musi być autorem prac zdjęcia.
5. Konkurs trwa do 09.01.2023r. W konkursie przewidziane są punkty plusowe, a na
zwycięzców czekają nagrody.
Szczegółowy regulamin został wysłany w wiadomości librus.