Przyroda to nasz dom, dbajmy o nią! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych