REKRUTACJA – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

REKRUTACJA

Od 17 maja do 21 czerwca 2021 r. będzie trwał I etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Uczniowie rejestrują się w systemie elektronicznym i składają wydrukowany z systemu wniosek do szkoły, którą wskazali jako pierwszy wybór.

17 maja 2021 r. od godziny 8:00będzie aktywny link strony internetowej naboru:

https://powiatrawicki.edu.com.pl/kandydat/app/

Pierwszy etap rekrutacji kończy się 21 czerwca 2021 r. o godz. 15:00.