Rekrutację czas zacząć! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych