,, Rolnictwo na wesoło” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych