,, Rolnictwo na wesoło” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

,, Rolnictwo na wesoło”

W styczniu został rozstrzygnięty szkolny konkurs fotograficzny
,, Rolnictwo na wesoło”.
Laureaci konkursu:
Miejsce I ex aequo zajęły Kamila Miekisz i Justyna Kończak, miejsce II zdobyła Katarzyna Kaźmierczak, miejsce III zdobył Andrzej Kląskała, wyróżnienie dla Joanny Kempy.
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas Dnia Patrona Szkoły.
Zwycięzcom gratulujemy.
B.K.