Różne aktywności mają miejsce na kole biologicznym – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Różne aktywności mają miejsce na kole biologicznym

Różne aktywności mają miejsce na kole biologicznym. Najpierw szeroką perspektywą spojrzeliśmy na podział mejotyczny, utrwalając jego istotę, a potem… dokonaliśmy ekstrakcji DNA z banana.
DNA to inaczej kwas deoksyrybonukleinowy, zatem związek chemiczny, a ten, gdy odpowiednio przeprowadzimy procedurę, możemy wyekstrahować np. z owoców  wszak komórki miąższu zawierają też materiał genetyczny.
Uzyskany biały „kłaczek” to nic innego jak wytrącone DNA.