Sianokosy w ZSPT – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych