Siejba nr 40 styczeń 2022 – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych