Składanie szkieletu wieloryba – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych