Światowy Dzień Wody – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Światowy Dzień Wody

„Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, pije się ciebie, nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędna do życia: jesteś samym życiem”.
Antoine de Saint – Exupery
Światowy Dzień Wody ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 roku. Główną przyczyną utworzenia Światowego Dnia Wody było zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem z niewystarczającą ilością wody pitnej. A jak wiadomo, bez wody niemożliwej jest życie na naszej planecie.
Światowy Dzień Wody ma na celu przyspieszenie zmian w celu rozwiązania kryzysu związanego z wodą. A ponieważ woda ma wpływ na nas wszystkich, wszyscy musimy podjąć działania.
W obchody „ Światowego Dnia Wody” włączyła się również nasza szkoła. Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała prezentacji i filmów na temat wody oraz właściwości chemicznych odnośnie wody, a następie w grupach wypisała działania odnośnie oszczędzania na co dzień wody.
B.J i J.J.