,,Szkoła do hymnu” 2021 – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych