Szkoła wodorowa – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Szkoła wodorowa

Dzięki uczestnictwu w programie „szkoła wodorowa” nasza placówka otrzymała wiatrak wykorzystujący do działania odnawialne źródła energii.
Urządzenie w swym działaniu wykorzystuje m.in. energię wiatrową, wodorową oraz z paneli słonecznych.
Jak widać na załączonych zdjęciach to ciekawe urządzenie daje nam już możliwości praktycznego poszerzania wiedzy z zakresu alternatywnych źródeł energii i sposobów ich wykorzystania w budowie ekologicznie przyjaznych społeczeństw.