Szkolenie z firmą Osadkowski „Szkodniki w uprawach roślin” – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Szkolenie z firmą Osadkowski „Szkodniki w uprawach roślin”

W dniu 25. marca br. w naszej szkole odbyło się szkolenie prowadzone przez firmę Osadkowski. Temat szkolenia to „Szkodniki w uprawach zbóż, rzepaku i kukurydzy”.
Spotkanie z Panem Mateuszem Gniatkowskim – specjalistą tej dziedziny, odbyło się online. W szkoleniu uczestniczyli słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych ROL.04. Znajomość szkodników roślin uprawnych jest bardzo ważną umiejętnością, którą nabywają słuchacze podczas zajęć. Szkolenie obejmowało poznanie szkodników najważniejszych roślin uprawnych. Pan Mateusz szczególną uwagę zwrócił na okresy występowania szkodników w danych uprawach oraz progi ekonomicznej szkodliwości, które pozwalają określić czy chemiczna ochrona roślin będzie opłacalna w danej uprawie. Słuchacze dowiedzieli się również jak należy prowadzić monitoring upraw.
Bardzo dziękujemy panu Mateuszowi Gniatkowskiemu za interesujące szkolenie.