SZLAKIEM WALK O POLSKĘ – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

SZLAKIEM WALK O POLSKĘ

W dniu16 stycznia dziesięcioro uczniów naszej szkoły uczestniczyło w konferencji, zorganizowanej przez Muzeum Ziemi Rawickiej. Temat konferencji „Szlakiem walk o Polskę” nawiązywał do wydarzeń z lat 1919-1920   – powrotu ziemi rawickiej do macierzy i koncentrował się wokół powstania wielkopolskiego. Uczestnicy wysłuchali wykładów dr Marka Rezlera i dr Jakuba Staszaka oraz prelekcji Bogusława Tomaszewskiego pt.: „Granica polsko-niemiecka w okresie międzywojennym.

Po części wykładowej wszyscy obejrzeli okolicznościową wystawę i udali się odwiedzić miejsca graniczne z czasów kiedy granica polsko-niemiecka przebiegała na ziemi rawickiej. Odwiedzono m.in. dawne przejście graniczne w Baranowicach i kościół w Golejewku – gdzie proboszczem w czasie powstania wielkopolskiego był ksiądz Zdzisław Zakrzewski.