Tłusty czwartek – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych