Trwa nabór!  Technik rolnik ROL .10 – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Trwa nabór!  Technik rolnik ROL .10

Kwalifikacyjny  Kurs  Zawodowy   dawniej  R.16/RL.16

Jesteś osobą kreatywną, Twoją pasją jest rolnictwo, zamierzasz prowadzić gospodarstwo rolne i zwiększyć swoje szanse na pozyskiwanie środków unijnych. Chcesz być bardziej konkurencyjny na rynku pracy.

Zapraszamy do Zespołu Szkół Przyrodniczo –Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROL.10 ,,Organizacja  i nadzorowanie produkcji rolniczej ‘’.

Oferta kierowana jest szczególnie do :

  • osób, które chcą profesjonalnie prowadzić produkcję rolniczą;
  • osób, które chcą poszerzyć wiedzę z zakresu organizacji i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym oraz prowadzenia dokumentacji i kalkulacji kosztów produkcji rolniczej;
  • osób, które uzyskały bądź chcą uzyskać dotację z programu ,,Młody rolnik” (wyższa punktacja ze względu na posiadanie tytułu Technika Rolnika),
  • rolników, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwa, ubiegać się o dofinansowania w ramach programów wsparcia dla sektora rolnego oraz innych programów wsparcia adresowanych dla gospodarstw rolnych lub działalności w branży związanej z rolnictwem i nie tylko;
  • osób, które pracują lub zamierzają podjąć  pracę  w gospodarstwach rolnych i chcą zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje.

 

Nauka trawa  tylko 2 semestry.

Po ukończeniu kursu ROL.10  słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu