Uroczystości z okazji Święta Niepodległości w Rawiczu – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości w Rawiczu

11 listopada 2023r. delegacja ZSPT CKU w Bojanowie wraz z pocztem sztandarowym, uczestniczyła w obchodach 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uroczystość odbyła się, jak co roku, pod pomnikiem Żołnierza Polskiego w Rawiczu. Apel został poprowadzony przez bryg. Krzysztofa Skrzypczaka z KP PSP. Uczestnicy wydarzenia wysłuchali przemówień zaproszonych gości, następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Naszą szkołę reprezentowała pani dyrektor, Lucyna Kotlarczyk-Zioło. Opiekę nad uczniami sprawowała Ewa Bergmann.