Warsztaty dla uczniów ZSPT – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Warsztaty dla uczniów ZSPT

Wolontariusze i koordynatorzy z Fundacji CAT kolejny raz odwiedzili naszą szkołę.
Tym razem uczniowie ZSPT mieli okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez wolontariuszy z zagranicy oraz koordynatorów fundacji na temat Praw Człowieka i profilaktyki przemocy. Zajęcia odbywały się w języku angielskim i była to szansa na pokazanie umiejętności posługiwania się tym językiem w komunikacji z obcokrajowcami, ale też sprawdzenia sprawności językowej w zadaniach jakie nasi uczniowie wykonywali podczas warsztatów. Czekamy na kolejną wizytę.
Magdalena Glapińska