Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Szanowni!
Jesteśmy bardzo zaangażowani w pomoc zbiórce realizowanej jak co roku przez WOŚP, stąd też pojawiło się u nas dość sporo różnorodnych ofert licytacji.
Dziękujemy bardzo za zaangażowanie kadry, uczniów, wolontariuszy i darczyńców.