WOLNE MIEJSCA – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

WOLNE MIEJSCA

Uprzejmie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca do klas pierwszych:

-w zawodzie technik informatyk

-w zawodzie technik weterynarii

-w oddziale wielozawodowym  szkoły branżowej.