Wykłady dla uczniów naszej szkoły – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Wykłady dla uczniów naszej szkoły

W minionym tygodniu uczniowie technikum weterynaryjnego mieli okazję uczestniczyć w dwóch wykładach prowadzonych przez
pracowników z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Celem takich spotkań jest wielopłaszczyznowe podnoszenie kwalifikacji naszej młodzieży.
Dziś kilka słów o pierwszym wykładzie, który wygłosił dr Michał Bednarski. Pan Bednarski pracuje w Katedrze Epizootiologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu, a specjalizuje się w chorobach zakaźnych bydła, jest ponadto autorem licznych publikacji naukowych, książki „Choroby bydła” oraz redaktorem naczelnym czasopisma „Lecznica dużych zwierząt”.
Intensywnie współpracuje z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, gdzie pełni rolę konsultanta – specjalisty w zakresie chorób zwierząt nieudomowionych. Życie zawodowe i prywatne dr Bednarskiego oscyluje wokół szeroko rozumianej ochrony
przyrody, zwłaszcza Tatr. Jest zagorzałym zwolennikiem zrównoważonego rozwoju i ochrony bioróżnorodności.
W wykładzie pt. „Diagnostyka przyczyn upadków zwierząt dzikich/chronionych” naukowiec przedstawił przyczyny śmierci
wybranych osobników rożnych gatunków. Jak wynika z przeprowadzonych sekcji oraz badań patomorfologicznych i histopatologicznych, przyczyną upadków zwierząt były: siły natury (walki, wiek) oraz człowiek (kłusownictwo, wypadki drogowe, lekkomyślność turystów).
W prezentacji nie zabrakło „mocnych” zdjęć przedstawiających oględziny i sekcje zwierząt. Panu dr Michałowi Bednarskiemu towarzyszyła suczka Bunia, która skradła serca naszych uczniów.
Michale dziękujemy i prosimy o więcej.
Z. Zawada