Zajęcia praktyczne – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych