Zajęcia z przygotowania kulturowego – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych

Zajęcia z przygotowania kulturowego

W dniach 25.01 i 27.01 odbyły się zajęcia z przygotowania kulturowego, w których wzięła udział młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu , Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych CKU i ZSO Włoszakowice.
Zajęcia odbywały się w szkołach, a prowadziła je wolontariuszka Fundacji Centrum Aktywności Twórczej, Eurodesk Leszno – Celia Edreira Pato.
Spotkania prowadzone były w formie rozmów i prezentacji w języku angielskim pomiędzy wolontariuszką, a uczestnikami spotkania.
Miały na celu:
– wzajemne poznanie się;
– poznanie podstawowych zwrotów w języku hiszpańskim,
– zapoznanie się z kulturą Hiszpanii;
– otrzymanie informacji o codziennym życiu mieszkańców;
– dostarczenia wiedzy na temat regionu, w którym będą odbywały się praktyki;
– poznanie różnic kulturowych pomiędzy Polską a Hiszpanią.
Już niedługo startujemy!
Zobacz więcej na naszym szkolnym FB!