Zapraszamy do udziału w konkursie! – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych