ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 02 – 03 grudnia 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych