ZJAZD SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH 08 – 09 kwietnia 2022 r. – Zespół Szkół Przyrodniczo – Technicznych